Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Định


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Định, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. An Lão
Bình Định
69,688
7,242
59,918
2,459
686
686
H. An Nhơn
Bình Định
24,449
11,312
5,722
15,340
118
118
H. Hoài Ân
Bình Định
75,320
9,777
59,938
9,327
3,902
3,902
H. Hoài Nhơn
Bình Định
42,084
14,904
20,057
15,596
4,102
4,102
H. Phù Cát
Bình Định
68,071
21,205
24,174
17,463
4,480
4,480
H. Phù Mỹ
Bình Định
55,592
23,084
20,313
19,753
4,149
4,149
H. Tây Sơn
Bình Định
69,220
18,192
39,588
12,129
664
664
H. Tuy Phước
Bình Định
21,987
10,430
2,182
15,443
761
761
H. Vân Canh
Bình Định
80,425
8,728
68,688
1,620
279
279
H. Vĩnh Thạnh
Bình Định
71,691
10,319
56,753
3,056
2,069
2,069
Tp. Quy Nhơn
Bình Định
28,606
3,777
12,099
2,276
470
470


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét