Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 33,6% trong 4 tháng đầu năm - FREE


Tháng Tư chứng kiến bức tranh kinh tế ảm đạm với số doanh nghiệp thành lập mới giảm 46,9% và vốn đăng ký giảm 43,8%. Tính chung 4 tháng đầu năm, số doanh nghiệp mới giảm 13,2% và số doanh nghiệp ngừng kinh doanh tăng vọt 33,6%.

Ảnh: VietnamPlus
Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong khi số doanh nghiệp ngừng kinh doanh có thời hạn tăng vọt 33,6%.


Trong tháng 4, có 4.121 doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 68,1% so với tháng Ba và cao hơn 65,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cục Thống kê cũng ghi nhận 2.166 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 980 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 2.864 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 93.900 tỉ đồng và số lao động đăng ký 72.000 người, giảm lần lượt 35,7%, 28,6% và 16,4% so với các con số tương đương trong tháng Ba. Tuy vậy vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 11,9 tỉ đồng, tăng 11,2% so với tháng trước.

Đồng thời cả nước cũng có 3.810 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,3% so với tháng trước và tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là tín hiệu cho thấy một bộ phận doanh nghiệp đang tái khởi động để chuẩn bị đón cơ hội kinh doanh mới khi dịch Covid-19 được kiểm soát.

Ngành
Số doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đầu năm
Ti lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước
Sản xuất phân phối điện, nước, gas
527
40,5%
Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy
12.717
-10,6%
Xây dựng
5.011
-13,1%
Công nghiệp chế biến, chế tạo
4.821
-12,1%
Khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác
3.473
-4%
Dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bi, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác
2.055
-18,7%
Kinh doanh bất động sản
1.742
- 29,1%
Vận tải, kho bãi
1.615
-14,5%
Dịch vụ lưu trú và ăn uống
1.540
-23,3%
Thông tin truyền thông
1.177
-3,7%
Giáo dục và đào tạo
968
-24,8%
Tài chính, ngân hàng và bảo hiếm
388
-13,4%
Nghệ thuật, vui chơi, giải trí
261
-38,4%
Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng 33,6% trong 4 tháng đầu năm
Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Nhìn chung trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 445.200 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 315.700 người, giảm lần lượt 13,2%, 17,9% và 29,7% so với chỉ số của cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng đạt 11,8 tỉ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính theo khu vực kinh tế, 4 tháng đầu năm có 558 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó có 10.500 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 10,7%; 26.500 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 14,3%.

Trong tất cả các ngành, lĩnh vực hoạt động có duy nhất ngành sản xuất phân phối điện, nước, gas có số doanh nghiệp thành lập mới tăng tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới giảm.

Trong 4 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 22.700 doanh nghiệp, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm trước; gần 14 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%, trong đó có 2.903 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 5.277 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và 5.776 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Cũng trong 4 tháng đầu năm có 5.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có gần 4.600 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng, giảm 4,5%; 75 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỉ đồng, tăng 8,7%.

Các doanh nghiệp này tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; khoa học, công nghệ... Trong thời gian này cả nước cũng ghi nhận 14.300 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.
Nguồn: Forbes Việt Nam


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét