Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Tập bản đồ nông nghiệp Việt Nam - FREE


Tập bản đồ Nông nghiệp Việt Nam này lần đầu tiên kết hợp số liệu thống kê nông nghiệp chi tiết từ Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản 2001 với số liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) trên diện hẹp. Nhiều biến của cuộc Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thuỷ sản 2001 đã được phân tích và trình bày dưới dạng bản đồ cấp xã. Số liệu thống kê nông nghiệp trong tập bản đồ này được sử dụng để cung cấp bức tranh tổng quát về đặc điểm địa lý của sản xuất nông nghiệp trong nông thôn Việt Nam.


Tập bản đồ được xây dựng với sự hợp tác của Vụ Thống kê Nông, Lâm, Thuỷ sản - Tổng cục Thống kê Việt Nam và Quĩ Sáng kiến chính sách chăn nuôi vì người nghèo (PPLPI) của tổ chức Nông lương Quốc tế (FAO). Tập bản đồ được tài trợ bởi cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sỹ (SDC) và PPLPI.
Nguồn: IPSARD

Tải tập bản đồ tại đây (PDF).


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét