Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Đại Từ
Thái Nguyên
57,335
19,978
28,586
13,568
292
8,651
H. Định Hóa
Thái Nguyên
51,351
12,129
34,367
10,356
197
3,878
H. Đồng Hỷ
Thái Nguyên
45,440
15,243
24,223
10,311
685
5,463
Tx. Phổ Yên
Thái Nguyên
25,889
12,373
6,674
12,189
942
4,553
H. Phú Bình
Thái Nguyên
25,220
15,125
5,616
16,037
1,735
2,797
H. Phú Lương
Thái Nguyên
36,762
12,764
16,449
8,060
214
5,546
H. Võ Nhai
Thái Nguyên
83,943
11,285
66,011
11,375
560
2,122
Tp. Thái Nguyên
Thái Nguyên
17,053
8,171
2,382
6,609
405
3,304
Tp. Sông Công
Thái Nguyên
9,671
5,729
1,714
4,953
452
1,613


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét