Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Dương


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bình Dương, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bến Cát
Bình Dương
34,002
28,373
0
1,083
1,905
6,499
H. Dầu Tiếng
Bình Dương
23,435
14,289
10
802
3,594
51,560
H. Dĩ An
Bình Dương
6,005
1,028
0
32
179
131
H. Phú Giáo
Bình Dương
54,444
41,712
5,634
120
2,857
37,038
H. Tân Uyên
Bình Dương
19,176
11,493
74
3,702
7,442
3,921
H. Thuận An
Bình Dương
8,371
2,798
0
49
378
1,320
Tx. Thủ Dầu Một
Bình Dương
11,891
3,117
0
39
410
329
H. Bầu Bàng
Bình Dương
72,110
56,705
3,862
21
1,489
17,050
H. Bắc Tân Uyên
Bình Dương
40,030
33,811
962
2,104
3,866
23,946


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét