Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Tình hình sản xuất lúa đến tháng 7-2020Tính đến trung tuần tháng 7, cả nước đã gieo cấy được 6.378,2 nghìn ha lúa, giảm 182,8 nghìn ha so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lúa Đông Xuân gieo cầy đạt 3023,9 nghìn ha (bằng 96,7% so với cùng kỳ), lúa Hè Thu đạt 1952 nghìn ha (bằng 97,1%) so với cùng kỳ; thu hoạch được 3577,3 nghìn ha, bằng 95,8% cùng kỳ năm ngoái; sản lượng ước đạt 23.154,5 nghìn tấn, giảm 780,3 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2019 (vụ Đông xuân giảm 577 nghìn tấn, bằng 97,2% so với cùng kỳ do diện tích giảm 101,7 nghìn ha; vụ Hè thu giảm 203,4 nghìn tấn, do tiến độ thu hoạch bằng 94,5% so với cùng kỳ).


- Các địa phương phía Bắc, đã gieo cấy được 2185,1 nghìn ha, trong đó lúa Đông Xuân là 1097,6 nghìn ha, bằng 98,2% cùng kỳ năm ngoái; thu hoạch được 1097,6 nghìn ha lúa Đông Xuân, tương đương cùng kỳ năm ngoái, sản lượng ước trên diện tích thu hoạch đạt 6876,8 nghìn tấn, giảm 147,6 nghìn tấn.

- Các địa phương phía Nam gieo cấy được 4193,1 nghìn ha (trong đó: 1.926,3 nghìn ha lúa Đông Xuân và 1.777,8 nghìn ha lúa Hè thu), giảm 5,1 nghìn ha; thu hoạch được 2479.7 nghìn ha, trong đo thu hoạch được 1.926,3 nghìn ha lúa Đông xuân; năng suất ước đạt 65,6 tạ/ha, sản lượng ước đạt 16.277,7 nghìn tấn, giảm 632,7 nghìn tấn tương đương giảm 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lúa mùa: Thời tiết nắng nóng, hạn hán là một trong những nguyên nhân làm tiến độ gieo cấy lúa mùa 2020 chậm hơn cùng kỳ. Tính đến ngày 15/7, cả nước đã gieo cấy được 1.085,1 nghìn ha lúa mùa, bằng 97,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc gieo cấy 913,1 nghìn ha, bằng 97,9%, các địa phương phía Nam gieo cấy 171,9 nghìn ha, bằng 97,1%. Hiện nay, các trà lúa đã cấy phát triển tương đối tốt, diện tích trà lúa sớm đang trong giai đoạn hồi xanh, đẻ nhánh.

Lúa hè thu: Do ảnh hưởng của hạn hán, nhiễm mặn nên tiến độ xuống giống lúa hè thu chậm hơn cùng kỳ. Tính đến trung tuần tháng Bảy, cả nước gieo cấy được 1.952,2 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97,1% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 174,4 nghìn ha, bằng 99,8%; các địa phương phía Nam đạt 1.777,8 nghìn ha, bằng 96,9%, riêng vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.523,3 nghìn ha, bằng 97,4%. Đến nay, phần lớn các trà lúa hè thu đang ở giai đoạn làm đòng đến chín, các trà lúa hè thu sớm đã cho thu hoạch 505,3 nghìn ha, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 543,9 nghìn ha, bằng 92,1%; năng suất ước trên diện tích thu hoạch đạt 59 tạ/ha tăng 1,7 tạ/ha, do ít bị ảnh hưởng bởi sâu bệnh.

Lúa thu đông: Đến ngày 15/7, lúa thu đông đã xuống giống được 317,1 nghìn ha, bằng 100,4% so cùng kỳ. Hiện lúa thu đông đang ở giai đoạn mạ, đẻ nhánh đến làm đòng; sinh trưởng và phát triển khá.

Tình hình sản xuất lúa miền Bắc
Tính đến tháng 7/2020

Tỉnh/TP
Gieo cấy lúa mùa/lúa nương
DTGT lúa hè thu
 Thực hiện T7/2019 
 Thực hiện T7/2020 
SS cùng kỳ (%)
 Thực hiện T7/2019 
 Thực hiện T7/2020 
SS cùng kỳ (%)
Miền Bắc
 933,165
 913,127
          98
 174,837
 174,447
       99.8
ĐB sông Hồng
 478,672
 475,795
          99
          -  
          -  
          -  
  Hà Nội   
81,100
  
81,050
      
99.9
  Vĩnh Phúc    
24,163
  
24,486
    
101.3
  Bắc Ninh   
32,400
  
32,100
      
99.1
  Quảng Ninh   
17,000
  
15,250
      
89.7
  Hải Dương   
56,236
  
56,000
      
99.6
  Hải Phòng   
22,500
  
21,100
      
93.8
  Hưng Yên    
30,000
  
30,200
    
100.7
  Thái Bình   
78,501
  
78,550
    
100.1
  Hà Nam   
30,849
  
30,585
      
99.1
  Nam Định   
75,924
  
75,600
      
99.6
  Ninh Bình    
30,000
  
30,874
    
102.9
TD và MN phía Bắc
 313,772
 304,198
       96.9
         
-  
  Hà Giang   
18,000
  
16,900
      
93.9
  Cao Bằng   
20,420
  
18,700
      
91.6
  Bắc Cạn     
6,800
    
5,100
      
75.0
  Tuyên Quang   
25,003
  
25,000
    
100.0
  Lào Cai    
21,903
  
19,499
      
89.0
  Yên Bái   
22,150
  
22,010
      
99.4
  Thái Nguyên   
36,000
  
37,374
    
103.8
  Lạng Sơn     
3,000
    
2,950
      
98.3
  Bắc Giang    
39,304
  
38,823
      
98.8
  Phú Thọ   
26,635
  
24,535
      
92.1
  Điện Biên   
17,206
  
19,022
    
110.6
  Lai Châu   
24,000
  
22,846
      
95.2
  Sơn La      
30,926
  
30,439
      
98.4
  Hoà Bình   
22,425
  
21,000
      
93.6
Bắc Trung Bộ
 140,721
 133,135
       94.6
 174,837
 174,447
       99.8
  Thanh Hoá   
120,000

112,535
      
93.8
  Nghệ An   
20,721
  
20,600
      
99.4
  
59,666
  
59,600
      
99.9
  Hà Tĩnh    
  
43,741
  
43,550
      
99.6
  Quảng Bình   
  
23,850
  
23,900
    
100.2
  Quảng Trị  
  
22,580
  
22,497
      
99.6
  Thừa Thiên Huế
  
25,000
  
24,900
      
99.6

Tình hình sản xuất lúa miền Nam
Tính đến tháng 7/2020

Diện tích gieo trồng
DT thu hoạch
Năng suất ước trên DTTH
Sản lượng ước trên DTTH
 Kế hoạch 
DT gieo trồng 2019
DT gieo trồng 2020
So sánh cùng kỳ (%)
 DTTH Tháng 7/2019 
 DTTH Tháng 7/2020 
% Thu hoạch
 Năng suất ước trên DTTH 2019 
 Năng suất ước trên DTTH 
 Sản lượng ước trên DTTH 2019 
 Sản lượng ước trên DTTH 
 Miền Nam 
 1,804,920
 1,834,828
 1,777,796
          97
 604,752
 553,392
      92
         57
         59
 3,465,010
 3,262,836
 D.H Nam Trung Bộ  
    171,540
    175,528
    162,728
          93
     7,654
     6,297
      82
         60
         62
      45,924
      40,303
   TP Đà Nẵng 
0
0
0
0
   Quảng Nam 
0
0
0
0
   Quảng Ngãi       
35,150
     
34,340
     
32,190
         
94

        
-  
           
-  
           
-  
   Bình Định        
37,256
     
42,525
     
40,256
         
95
    
7,654
    
6,297
     
82
        
60
        
64
     
45,924
     
40,303
   Phú Yên         
24,500
     
24,804
     
23,500
         
95

        
-  
           
-  
           
-  
   Khánh Hoà         
18,100
     
17,637
     
15,126
         
86

        
50
           
-  
           
-  
   Ninh Thuận       
14,384
     
14,723
     
11,273
         
77

        
-  
           
-  
           
-  
   Bình Thuận        
42,150
     
41,500
     
40,383
         
97

        
-  
           
-  
           
-  
 Tây Nguyên         
5,880
      
5,912
      
5,884
       
100
         
-  
      
200


        
62
           
-  
      
1,246
   Kon Tum         
0
0
0
0
0
0
0
   Gia Lai            
0
0
0
0
0
   Đắk Lắk   
0
0
0
0
0
   Đắk Nông 
0
0
0
0
0
   Lâm Đồng          
5,880
      
5,912
      
5,884
       
100
      
200

        
62
           
-  
      
1,246
 Đông Nam Bộ       
88,500
     
88,762
     
85,871
         
97
    
6,426
    
3,026
     
47
        
55
        
54
     
35,343
     
16,224
   Bình Phước     
0
0
0
0
   Tây Ninh       
50,600
     
50,875
     
49,856
         
98
    
6,211
    
2,643
     
43
        
55
        
54
     
34,161
     
14,272
   Bình Dương            
1,400
      
1,369
      
1,332
         
97

        
-  
           
-  
           
-  
   Đồng Nai        
21,500
     
22,300
     
20,497
         
92

        
-  
           
-  
           
-  
   Bà Rịa-V.Tàu         
9,000
      
8,534
      
8,727
       
102
       
215
      
183
     
85
        
55
        
52
      
1,183
         
952
   TP Hồ Chí Minh         
6,000
      
5,684
      
5,459
         
96
      
200

        
50
           
-  
      
1,000
 ĐBS Cửu Long 

1,539,000


1,564,625


1,523,313
         
97


590,672


543,869
     
92
        
57
        
59


3,383,743


3,205,063
   Long An         
217,640
   
221,695
   
217,200
         
98
  
70,808
  
63,151
     
89
        
46
        
55
   
328,586
   
347,331
   Tiền Giang        
87,500
     
92,722
     
78,583
         
85
  
35,035
  
22,881
     
65
        
60
        
55
   
210,757
   
124,930
   Bến Tre       
13,700
     
13,655
     
12,685
         
93
         
-  

        
-  
           
-  
           
-  
   Trà Vinh         
75,000
     
75,493
     
73,739
         
98
    
6,110
      
287
       
5
        
51
        
53
     
31,207
      
1,515
   Vĩnh Long        
52,000
     
53,170
     
48,298
         
91
  
31,025
  
30,315
     
98
        
59
        
59
   
182,629
   
178,856
   Đồng Tháp     
190,000
   
196,615
   
190,797
         
97

100,324

117,559
    
117
        
60
        
60
   
602,947
   
705,354
   An Giang       
230,000
   
230,465
   
231,414
       
100
  
95,818
  
94,448
     
99
        
59
        
59
   
561,493
   
555,354
   Kiên Giang      
284,000
   
285,511
   
282,000
         
99

104,980
  
90,548
     
86
        
56
        
58
   
584,739
   
523,367
   Cần Thơ       
76,430
     
79,612
     
75,015
         
94
  
79,612
  
75,015
     
94
        
60
        
61
   
475,537
   
457,516
   Hậu Giang       
76,916
     
78,081
     
77,339
         
99
  
57,920
  
44,782
     
77
        
62
        
63
   
359,104
   
283,739
   Sóc Trăng     
141,200
   
142,808
   
141,200
         
99
    
4,363
    
4,883
    
112
        
46
        
56
     
20,201
     
27,101
   Bạc Liêu         
58,673
     
58,673
     
58,673
       
100
    
4,677
      
-  
        
50
        
-  
     
23,385
           
-  
   Cà Mau       
35,941
     
36,125
     
36,370
       
101


        
-  
           
-  ☰ Mở rộng


0 nhận xét:

Đăng nhận xét