Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Yên Bái


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Yên Bái, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Lục Yên
Yên Bái
81,001
12,795
57,974
12,612
1,867
H. Mù Cang Chải
Yên Bái
119,788
13,989
78,411
8,802
916
H. Trạm Tấu
Yên Bái
74,339
6,534
52,538
6,540
562
H. Trấn Yên
Yên Bái
62,914
10,964
46,308
6,322
2,802
H. Văn Chấn
Yên Bái
120,737
32,646
79,715
14,293
9,172
H. Văn Yên
Yên Bái
139,034
26,008
104,380
11,623
1,307
H. Yên Bình
Yên Bái
77,235
11,925
42,835
6,010
2,907
Tp. Yên Bái
Yên Bái
10,678
3,043
3,914
1,174
863
Tx. Nghĩa Lộ
Yên Bái
3,031
1,433
875
2,089
70


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét