Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bình Xuyên
Vĩnh Phúc
14,848
6,588
3,525
10,788
707
H. Lập Thạch
Vĩnh Phúc
17,223
9,772
4,052
13,620
1,895
H. Tam Đảo
Vĩnh Phúc
23,470
5,495
14,799
7,972
986
H. Tam Dương
Vĩnh Phúc
10,825
6,334
1,106
10,261
1,104
H. Vĩnh Tường
Vĩnh Phúc
14,400
8,477
0
20,216
517
H. Yên Lạc
Vĩnh Phúc
10,765
6,429
0
15,307
509
Tp. Vĩnh Yên
Vĩnh Phúc
5,039
2,131
132
3,326
191
Tx. Phúc Yên
Vĩnh Phúc
11,949
3,666
4,476
5,376
961
H. Sông Lô
Vĩnh Phúc
14,994
7,046
4,029
9,978
1,443


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét