Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Ninh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ thổ nhưỡng (đất) ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ thổ nhưỡng của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000 và 1:100.000. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Thuộc tính của bản đồ thổ nhưỡng bao gồm các lớp cơ bản:
- Loại đất,
- Độ dốc,
- Tầng dày,
- Thành phần cơ giới.

Ngoài ra, AgroInfoServ cung cấp dịch vụ bổ sung thông tin cho các khoanh đất, bao gồm:
- Hiện trạng sử dụng đất,
- Lượng mưa trung bình 10, 20, 30 năm,
- Nhiệt độ trung bình 10, 20, 30 năm,
- Độ cao địa hình chi tiết.

Xin giới thiệu bản đồ thổ nhưỡng tỉnh Quảng Ninh.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét