Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thái Bình, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Đông Hưng
Thái Bình
19,930
12,836
0
890
H. Hưng Hà
Thái Bình
21,028
13,213
0
1,385
H. Kiến Xương
Thái Bình
20,200
12,738
0
747
H. Quỳnh Phụ
Thái Bình
20,999
13,458
0
1,167
H. Thái Thụy
Thái Bình
26,844
15,235
374
940
H. Tiền Hải
Thái Bình
23,130
11,824
511
827
H. Vũ Thư
Thái Bình
19,694
11,411
0
1,300
Tp. Thái Bình
Thái Bình
6,810
3,023
0
262


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét