Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tây Ninh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tây Ninh, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bến Cầu
Tây Ninh
23,750
18,871
770
29,072
36,917
2,467
H. Châu Thành
Tây Ninh
58,093
47,163
4,605
39,685
60,203
9,916
H. Dương Minh Châu
Tây Ninh
43,560
28,436
945
12,354
30,394
12,709
H. Gò Dầu
Tây Ninh
25,997
21,437
0
20,717
25,809
6,249
H. Hòa Thành
Tây Ninh
8,292
5,618
2
3,116
5,737
2,913
H. Tân Biên
Tây Ninh
86,097
50,197
31,075
7,490
25,658
29,669
H. Tân Châu
Tây Ninh
110,320
62,304
32,999
1,160
26,779
43,726
H. Trảng Bàng
Tây Ninh
34,015
27,628
0
32,768
44,396
7,822
Tp. Tây Ninh
Tây Ninh
14,001
9,559
1,567
2,895
5,938
4,946


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét