Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Trà Vinh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Trà Vinh, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Càng Long
Trà Vinh
29,391
24,375
0
41
2,142
6,427
H. Cầu Kè
Trà Vinh
24,664
19,951
0
32
87
1,586
H. Cầu Ngang
Trà Vinh
32,846
19,774
843
34
3,469
874
H. Châu Thành
Trà Vinh
34,314
25,346
270
44
686
3,452
H. Duyên Hải
Trà Vinh
30,540
6,498
4,688
2
976
179
H. Tiểu Cần
Trà Vinh
22,723
19,769
0
38
806
4,646
H. Trà Cú
Trà Vinh
31,753
26,032
0
49
4,676
2,149
Tp. Trà Vinh
Trà Vinh
6,792
3,695
0
3
92
878
Tx. Duyên Hải
Trà Vinh
17,507
2,497
1,874
0
0
0


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét