Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Gia Bình
Bắc Ninh
10,759
5,490
45
11,514
493
H. Lương Tài
Bắc Ninh
10,592
5,756
0
11,710
372
H. Quế Võ
Bắc Ninh
15,511
8,435
138
17,992
321
H. Thuận Thành
Bắc Ninh
11,783
7,194
0
13,491
266
H. Tiên Du
Bắc Ninh
9,560
4,983
185
10,265
185
H. Từ Sơn
Bắc Ninh
6,109
2,793
1
5,025
46
H. Yên Phong
Bắc Ninh
9,693
5,678
0
11,090
352
Tp. Bắc Ninh
Bắc Ninh
8,264
3,462
220
6,219
127


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét