Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bến Tre


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bến Tre, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
H. Ba Tri
Bến Tre
36,720
37,424
H. Bình Đại
Bến Tre
42,730
3,701
H. Châu Thành
Bến Tre
22,490
1,352
H. Chợ Lách
Bến Tre
16,910
0
H. Giồng Trôm
Bến Tre
31,260
8,811
H. Mỏ Cày
Bến Tre
23,080
181
H. Thạnh Phú
Bến Tre
42,650
9,613
Tx. Bến Tre
Bến Tre
7,060
501
H. Mỏ Cày Bắc
Bến Tre
16,520
204


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.0 nhận xét:

Đăng nhận xét