Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất TP. Cần Thơ


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP. Cần Thơ, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cờ Đỏ
Tp. Cần Thơ
31,982
27,374
69,963
2,118
H. Phong Điền
Tp. Cần Thơ
12,526
10,457
10,566
5,557
H. Thốt Nốt
Tp. Cần Thơ
12,202
7,323
14,075
1,152
H. Vĩnh Thạnh
Tp. Cần Thơ
30,582
26,771
67,399
415
Q. Bình Thủy
Tp. Cần Thơ
7,113
3,652
3,452
1,582
Q. Cái Răng
Tp. Cần Thơ
6,681
3,841
647
2,131
Q. Ninh Kiều
Tp. Cần Thơ
2,923
618
114
151
Q. Ô Môn
Tp. Cần Thơ
13,193
9,723
15,468
2,480
H. Thới Lai
Tp. Cần Thơ
26,693
23,394
57,321
1,674


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét