Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bạc Liêu, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Đông Hải
Bạc Liêu
57,009
5,469
1,754
589
0
301
H. Giá Rai
Bạc Liêu
35,467
10,657
0
22,427
4
402
H. Hòa Bình
Bạc Liêu
37,608
13,792
2,248
32,425
60
640
H. Hồng Dân
Bạc Liêu
42,416
32,613
0
37,048
195
1,506
H. Phước Long
Bạc Liêu
41,964
17,403
0
40,609
17
632
H. Vĩnh Lợi
Bạc Liêu
25,105
19,267
0
42,417
50
1,069
Tp. Bạc Liêu
Bạc Liêu
17,526
3,569
705
2,079
0
30


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét