Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất TP. Hồ Chí Minh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất TP. Hồ Chí Minh, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bình Chánh
Tp. Hồ Chí Minh
253
0
0
0
0
0
H. Cần Giờ
Tp. Hồ Chí Minh
704
0
0
0
0
0
H. Củ Chi
Tp. Hồ Chí Minh
344
0
0
0
0
0
H. Hóc Môn
Tp. Hồ Chí Minh
109
0
0
0
0
0
H. Nhà Bè
Tp. Hồ Chí Minh
100
0
0
0
0
0
Q. 1
Tp. Hồ Chí Minh
8
0
0
0
0
0
Q. 10
Tp. Hồ Chí Minh
6
0
0
0
0
0
Q. 11
Tp. Hồ Chí Minh
5
0
0
0
0
0
Q. 12
Tp. Hồ Chí Minh
53
0
0
0
0
0
Q. 2
Tp. Hồ Chí Minh
50
0
0
0
0
0
Q. 3
Tp. Hồ Chí Minh
5
0
0
0
0
0
Q. 4
Tp. Hồ Chí Minh
4
0
0
0
0
0
Q. 5
Tp. Hồ Chí Minh
4
0
0
0
0
0
Q. 6
Tp. Hồ Chí Minh
7
0
0
0
0
0
Q. 7
Tp. Hồ Chí Minh
36
0
0
0
0
0
Q. 8
Tp. Hồ Chí Minh
19
0
0
0
0
0
Q. 9
Tp. Hồ Chí Minh
114
0
0
0
0
0
Q. Bình Tân
Tp. Hồ Chí Minh
52
0
0
0
0
0
Q. Bình Thạnh
Tp. Hồ Chí Minh
21
0
0
0
0
0
Q. Gò Vấp
Tp. Hồ Chí Minh
20
0
0
0
0
0
Q. Phú Nhuận
Tp. Hồ Chí Minh
5
0
0
0
0
0
Q. Tân Bình
Tp. Hồ Chí Minh
22
0
0
0
0
0
Q. Tân Phú
Tp. Hồ Chí Minh
16
0
0
0
0
0
Q. Thủ Đức
Tp. Hồ Chí Minh
48
0
0
0
0
0


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét