Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Tuyên Quang, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Chiêm Hóa
Tuyên Quang
127,883
14,973
105,142
14,311
2,172
H. Hàm Yên
Tuyên Quang
90,055
20,048
63,013
9,722
9,676
H. Na Hang
Tuyên Quang
86,353
6,073
75,139
3,886
1,715
H. Sơn Dương
Tuyên Quang
78,795
25,996
43,192
16,128
2,685
H. Yên Sơn
Tuyên Quang
113,301
20,199
82,901
13,452
5,100
Tp. Tuyên Quang
Tuyên Quang
11,906
4,598
3,654
3,249
779
H. Lâm Bình
Tuyên Quang
78,497
3,208
68,717
3,412
447


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét