Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng tài nguyên rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ tài nguyên rừng (lâm nghiệp) ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ tài nguyên rừng của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, 2015 và 2017. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Thuộc tính của bản đồ tài nguyên rừng bao gồm:
- Loại rừng,
- Lô, thửa,
- Địa phận hành chính.

Ngoài ra, AgroInfoServ cung cấp dịch vụ bổ sung thông tin cho các khoanh rừng, bao gồm:
- Loại đất,
- Địa hình (độ dốc, độ cao),
- Lượng mưa trung bình 10, 20, 30 năm,
- Nhiệt độ trung bình 10, 20, 30 năm,

Xin giới thiệu bản đồ tài nguyên rừng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2015.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét