Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Trị


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Trị, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
H. Cam Lộ
Quảng Trị
34,447
7,113
20,322
2,937
610
H. Cồn Cỏ
Quảng Trị
230
0
178
0
0
H. Đa Krông
Quảng Trị
122,445
5,419
91,574
3,521
477
H. Gio Linh
Quảng Trị
47,382
14,166
23,598
6,673
479
H. Hải Lăng
Quảng Trị
42,513
11,799
22,755
13,849
500
H. Hướng Hóa
Quảng Trị
115,283
20,322
74,454
3,530
43
H. Triệu Phong
Quảng Trị
35,377
9,825
16,550
11,292
394
H. Vĩnh Linh
Quảng Trị
61,717
16,709
33,832
7,147
1,580
Tx. Đông Hà
Quảng Trị
7,296
1,569
2,371
2,005
16
Tx. Quảng Trị
Quảng Trị
7,292
915
4,842
649
21


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét