Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Nam Định, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
H. Giao Thủy
Nam Định
23,776
9,186
1,777
15,148
392
H. Hải Hậu
Nam Định
22,814
12,963
27
21,806
618
H. Mỹ Lộc
Nam Định
7,449
4,075
0
7,225
193
H. Nam Trực
Nam Định
16,389
10,834
0
17,817
528
H. Nghĩa Hưng
Nam Định
25,889
11,741
1,076
21,782
1,058
H. Trực Ninh
Nam Định
14,395
8,721
0
16,032
620
H. Vụ Bản
Nam Định
15,281
10,001
46
17,403
795
H. Xuân Trường
Nam Định
11,609
6,888
0
11,734
474
H. Ý Yên
Nam Định
24,611
15,728
25
28,283
376
Tp. Nam Định
Nam Định
4,641
1,323
0
1,671
77


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét