Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Dữ liệu thời tiết miễn phí - FREE


AgroInfoServ xin giới thiệu với người dùng một dịch vụ mới của chúng tôi - Dữ liệu thời tiết. Đây là một dịch vụ hoàn toàn miễn phí (FREE) do OpenWeather cung cấp.


Dữ liệu thời tiết được cung cấp liên tục 24/7, mỗi ngày câp nhật nhiều lần, 30 phút một lần, bao gồm các lớp sau:

  • Điểm thông tin thời tiết theo tỉnh, thành phố: Nhiệt độ, độ ẩm, áp suất, nhiệt độ min/max, sức gió, hướng gió;
  • Bản đồ hướng gió tại các điểm quan trắc tỉnh/thành phố;
  • Bản đồ mây;
  • Bản đồ nhiệt;
  • Bản đồ lượng giáng thủy;
  • Bản đồ mưa;
  • Bản đồ tốc độ gió;
  • Bản đồ áp suất khí quyển;
  • Bản đồ dộ dày của tuyết.

Để xem thông tin thời tiết hàng ngày, xin truy cập theo địa chỉ:


Các khách hàng muốn khai thác thông tin thời tiết trong quá khứ theo chuỗi thời gian xin liên hệ với admin để biết thêm thông tin về dịch vụ này của chúng tôi.

*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.0 nhận xét:

Đăng nhận xét