Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Quảng Bình


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh .Quảng Bình, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bố Trạch
Quảng Bình
211,549
28,343
167,083
10,090
10,686
H. Lệ Thủy
Quảng Bình
140,180
22,239
104,852
19,966
5,912
H. Minh Hóa
Quảng Bình
139,375
7,282
121,222
1,887
1,862
H. Quảng Ninh
Quảng Bình
119,418
8,349
100,328
9,376
695
H. Quảng Trạch
Quảng Bình
44,788
7,887
27,345
6,746
869
H. Tuyên Hóa
Quảng Bình
112,870
8,509
94,366
3,877
1,562
Tp. Đồng Hới
Quảng Bình
15,587
2,983
6,568
1,936
2,122
Tx. Ba Đồn
Quảng Bình
16,236
4,349
6,496
5,055
308


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét