Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cẩm Xuyên
Hà Tĩnh
63,635
17,684
31,484
18,579
1,469
H. Can Lộc
Hà Tĩnh
30,213
15,109
5,736
18,715
1,832
H. Đức Thọ
Hà Tĩnh
20,349
11,219
3,161
11,558
804
H. Hương Khê
Hà Tĩnh
126,274
26,005
87,383
7,521
10,483
H. Hương Sơn
Hà Tĩnh
109,680
16,539
83,019
10,328
3,692
H. Kỳ Anh
Hà Tĩnh
75,960
18,760
40,003
9,478
1,955
H. Lộc Hà
Hà Tĩnh
11,743
5,619
1,701
5,401
348
H. Nghi Xuân
Hà Tĩnh
22,246
8,345
4,724
4,110
238
H. Thạch Hà
Hà Tĩnh
35,391
15,057
7,448
15,517
884
H. Vũ Quang
Hà Tĩnh
63,766
6,178
47,640
2,319
3,028
Tp. Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
5,655
2,475
72
2,714
167
Tx. Hồng Lĩnh
Hà Tĩnh
2,274
1,217
2,485
110


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét