Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hải Dương


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hải Dương, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bình Giang
Hải Dương
10,615
6,691
0
12,055
13,396
388
H. Cẩm Giàng
Hải Dương
11,005
4,822
0
9,170
11,528
593
H. Chí Linh
Hải Dương
28,292
11,546
8,302
9,763
12,798
6,965
H. Gia Lộc
Hải Dương
11,403
6,141
0
10,050
15,693
976
H. Kim Thành
Hải Dương
11,508
6,037
0
9,494
14,325
1,131
H. Kinh Môn
Hải Dương
16,533
8,316
1,266
12,420
17,442
1,139
H. Nam Sách
Hải Dương
11,101
6,227
0
9,800
13,579
622
H. Ninh Giang
Hải Dương
13,680
7,601
0
14,138
15,347
911
H. Thanh Hà
Hải Dương
16,050
9,516
0
6,999
9,906
6,758
H. Thanh Miện
Hải Dương
12,345
7,654
0
14,545
15,703
628
H. Tứ Kỳ
Hải Dương
17,018
9,913
0
15,581
18,841
1,387
Tp. Hải Dương
Hải Dương
7,266
1,899
0
2,677
3,445
171


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét