Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Nam


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hà Nam, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bình Lục
Hà Nam
14,421
9,257
0
17,006
1,294
H. Duy Tiên
Hà Nam
12,092
5,933
0
11,108
818
H. Kim Bảng
Hà Nam
17,540
5,955
4,191
11,174
942
H. Lý Nhân
Hà Nam
16,884
10,012
0
16,973
1,529
H. Thanh Liêm
Hà Nam
16,491
7,324
1,119
12,666
759
Tp. Phủ Lý
Hà Nam
8,764
4,127
0
6,630
590


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét