Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Giang


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Giang, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Hiệp Hòa
Bắc Giang
20,600
14,030
17
18,295
2,210
1,924
H. Lạng Giang
Bắc Giang
24,411
15,263
2,267
16,197
1,167
2,624
H. Lục Nam
Bắc Giang
60,861
26,165
26,317
17,220
2,648
9,318
H. Lục Ngạn
Bắc Giang
103,253
31,763
39,921
9,432
797
21,012
H. Sơn Động
Bắc Giang
86,018
12,320
60,072
6,032
509
1,790
H. Tân Yên
Bắc Giang
20,834
13,523
1,066
15,330
2,778
2,979
H. Việt Yên
Bắc Giang
17,101
9,564
842
13,220
840
293
H. Yên Dũng
Bắc Giang
19,174
10,444
2,031
15,217
302
1,085
H. Yên Thế
Bắc Giang
30,637
11,936
13,285
7,330
1,420
4,916
Tp. Bắc Giang
Bắc Giang
6,659
3,029
209
3,996
216
178


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét