Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Ba Bể
Bắc Cạn
68,412
5,948
57,694
6,870
356
1,862
H. Bạch Thông
Bắc Cạn
54,649
3,670
46,794
4,306
283
2,118
H. Chợ Đồn
Bắc Cạn
91,115
5,006
64,731
6,737
180
2,617
H. Chợ Mới
Bắc Cạn
60,651
5,179
50,138
5,034
321
3,959
H. Na Rì
Bắc Cạn
85,300
7,598
66,993
7,591
509
1,461
H. Ngân Sơn
Bắc Cạn
64,587
4,136
51,713
4,229
814
308
H. Pác Nặm
Bắc Cạn
47,539
3,848
27,319
5,214
211
436
Tp. Bắc Kạn
Bắc Cạn
13,688
1,265
9,955
1,029
4
765


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét