Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Ninh Bình


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Ninh Bình, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Gia Viễn
Ninh Bình
177
12,949
99
18
H. Hoa Lư
Ninh Bình
103
5,907
20
0
H. Kim Sơn
Ninh Bình
216
17,349
83
0
H. Nho Quan
Ninh Bình
451
15,118
2,928
54
H. Yên Khánh
Ninh Bình
143
16,171
1,183
0
H. Yên Mô
Ninh Bình
146
14,074
1,234
22
Tp. Ninh Bình
Ninh Bình
47
2,333
150
1
Tx. Tam Điệp
Ninh Bình
105
2,169
56
385


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét