Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Bắc Sơn
Lạng Sơn
69,941
12,195
27,610
9,099
113
H. Bình Gia
Lạng Sơn
109,415
8,048
84,241
5,601
103
H. Cao Lộc
Lạng Sơn
61,909
8,870
46,440
6,420
19
H. Chi Lăng
Lạng Sơn
70,419
13,852
39,915
7,862
43
H. Đình Lập
Lạng Sơn
118,956
5,084
94,036
2,142
426
H. Hữu Lũng
Lạng Sơn
80,763
23,011
35,952
11,661
6
H. Lộc Bình
Lạng Sơn
98,644
12,877
76,172
8,749
54
H. Tràng Định
Lạng Sơn
101,671
9,843
84,731
7,602
22
H. Văn Lãng
Lạng Sơn
56,741
7,558
44,487
5,061
5
H. Văn Quan
Lạng Sơn
54,756
8,708
36,764
6,423
13
Tp. Lạng Sơn
Lạng Sơn
7,794
1,490
4,222
1,260
2


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét