Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kon Tum, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
H. Đắk Glei
Kon Tum
149,362
32,644
106,598
4,462
H. Đắk Hà
Kon Tum
84,504
34,811
38,314
4,013
H. Đắk Tô
Kon Tum
50,870
29,095
15,612
1,674
H. Kon Plông
Kon Tum
137,125
11,283
113,470
5,164
H. Kon Rẫy
Kon Tum
91,390
19,811
58,741
2,753
H. Ngọc Hồi
Kon Tum
84,377
38,856
38,504
2,697
H. Sa Thầy
Kon Tum
143,173
39,670
92,100
2,695
H. Tu Mơ Rông
Kon Tum
85,934
26,453
56,249
2,708
Tx. Kon Tum
Kon Tum
43,290
31,085
1,134
4,351
H. Ia H'Drai
Kon Tum
98,022
756
90,953
243


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét