Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Điện Biên


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Điện Biên, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Điện Biên
Điện Biên
163,973
74,208
70,613
18,084
24,008
1,840
H. Điện Biên Đông
Điện Biên
120,686
79,393
22,247
12,435
14,939
261
H. Mường Ảng
Điện Biên
44,341
28,361
11,104
4,568
6,497
4,558
H. Mường Chà
Điện Biên
118,990
14,935
41,125
5,873
7,210
1,406
H. Mường Nhé
Điện Biên
156,908
41,908
86,422
6,645
7,886
1,489
H. Tủa Chùa
Điện Biên
68,415
40,710
21,204
8,946
11,380
713
H. Tuần Giáo
Điện Biên
113,542
62,033
37,012
12,536
15,706
2,205
Tp. Điện Biên Phủ
Điện Biên
6,444
2,773
2,156
1,467
1,585
293
Tx. Mường Lay
Điện Biên
11,267
2,700
5,990
783
908
13
H. Nậm Pồ
Điện Biên
149,559
23,983
52,983
7,848
9,687
133


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét