Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hưng Yên


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hưng Yên, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Ân Thi
Hưng Yên
12,998
8,446
0
16,400
1,001
H. Khoái Châu
Hưng Yên
13,098
7,850
0
8,582
2,219
H. Kim Động
Hưng Yên
10,332
6,586
0
10,807
999
H. Mỹ Hào
Hưng Yên
7,936
4,750
0
7,925
103
H. Phù Cừ
Hưng Yên
9,464
5,863
0
10,655
714
H. Tiên Lữ
Hưng Yên
7,859
4,958
0
8,684
542
H. Văn Giang
Hưng Yên
7,184
3,065
0
3,017
926
H. Văn Lâm
Hưng Yên
7,524
3,656
0
6,628
217
H. Yên Mỹ
Hưng Yên
9,241
5,674
0
8,477
631
Tx. Hưng Yên
Hưng Yên
7,386
3,604
0
4,652
1,365


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét