Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Cà Mau


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Cà Mau, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cái Nước
Cà Mau
41,709
6,317
15
438
0
1,554
H. Đầm Dơi
Cà Mau
80,996
6,295
5,900
188
63
167
H. Năm Căn
Cà Mau
48,280
1,546
12,038
110
3
22
H. Ngọc Hiển
Cà Mau
70,855
2,754
33,186
41
10
16
H. Phú Tân
Cà Mau
44,819
4,681
3,382
72
0
1,010
H. Thới Bình
Cà Mau
63,639
38,319
0
25,455
710
592
H. Trần Văn Thời
Cà Mau
69,746
39,355
7,634
59,325
252
3,137
H. U Minh
Cà Mau
77,177
40,451
27,646
35,576
240
698
Tp.  Cà Mau
Cà Mau
24,923
7,196
0
5,868
27
330


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét