Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đồng Tháp, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cao Lãnh
Đồng Tháp
49,160
38,043
1,551
91,688
5,326
H. Châu Thành
Đồng Tháp
24,669
19,752
0
33,646
6,294
H. Hồng Ngự
Đồng Tháp
12,184
9,611
0
20,110
42
H. Lai Vung
Đồng Tháp
23,866
18,878
0
36,066
3,759
H. Lấp Vò
Đồng Tháp
24,701
19,484
0
38,957
1,501
H. Tam Nông
Đồng Tháp
47,323
33,799
7,505
72,529
136
H. Tân Hồng
Đồng Tháp
31,062
25,990
53
53,704
227
H. Thanh Bình
Đồng Tháp
34,454
27,250
0
48,302
692
H. Tháp Mười
Đồng Tháp
53,365
44,571
1,932
113,495
2,031
Tp. Cao Lãnh
Đồng Tháp
10,726
5,718
0
6,803
2,463
Tx. Sa Đéc
Đồng Tháp
5,911
3,419
0
4,612
972
Tx. Hồng Ngự
Đồng Tháp
20,963
14,116
0
30,636
164


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét