Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Lai Châu, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
H. Mường Tè
Lai Châu
267,934
8,669
155,654
5,196
H. Phong Thổ
Lai Châu
102,925
21,511
45,385
8,348
H. Sìn Hồ
Lai Châu
152,700
30,903
38,458
13,286
H. Tam Đường
Lai Châu
68,452
12,421
32,087
8,819
H. Than Uyên
Lai Châu
79,253
7,349
22,025
6,500
Tx. Lai Châu
Lai Châu
7,077
2,728
1,740
1,268
H. Tân Uyên
Lai Châu
89,733
10,578
29,512
6,528
H. Nậm Nhùn
Lai Châu
138,804
12,739
61,789
3,652


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét