Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cam Lâm
Khánh Hòa
54,719
13,311
28,382
2,900
2,534
1,584
H. Diên Khánh
Khánh Hòa
33,755
13,766
10,148
7,380
2,572
786
H. Khánh Sơn
Khánh Hòa
33,853
4,599
21,339
1,680
351
672
H. Khánh Vĩnh
Khánh Hòa
116,715
15,416
88,606
2,340
1,686
499
H. Ninh Hòa
Khánh Hòa
110,795
33,620
43,044
14,620
12,474
1,970
H. Vạn Ninh
Khánh Hòa
56,183
8,603
25,488
8,510
366
378
Tp. Nha Trang
Khánh Hòa
25,429
4,513
4,524
1,030
17
1,050
Tx. Cam Ranh
Khánh Hòa
32,701
7,056
5,761
1,920
654
1,448
H. Trường Sa
Khánh Hòa
49,630
0
0
0
0
0


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét