Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hòa Bình


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hòa Bình, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cao Phong
Hòa Bình
25,528
3,954
13,619
3,293
1,344
H. Đà Bắc
Hòa Bình
77,796
3,502
53,582
9,957
705
H. Kim Bôi
Hòa Bình
54,951
6,665
35,477
10,826
1,485
H. Kỳ Sơn
Hòa Bình
21,008
1,800
12,802
2,974
600
H. Lạc Sơn
Hòa Bình
58,746
12,963
36,845
14,742
1,213
H. Lạc Thủy
Hòa Bình
31,495
5,016
16,081
5,508
1,731
H. Lương Sơn
Hòa Bình
37,708
6,181
18,733
7,485
1,931
H. Mai Châu
Hòa Bình
57,128
6,753
42,920
7,414
1,201
H. Tân Lạc
Hòa Bình
53,205
8,638
35,979
8,525
1,042
H. Yên Thủy
Hòa Bình
28,861
7,250
14,062
5,780
730
Tx. Hòa Bình
Hòa Bình
14,443
2,098
8,325
1,612
329


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét