Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đăk Nông


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Đăk Nông, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Cư Jút
Đắk Nông
30,797
72,070
35,633
21,300
28,226
11,468
H. Đắk Glong
Đắk Nông
144,776
144,776
74,964
2,860
9,751
12,603
H. Đắk Mil
Đắk Nông
68,158
68,158
20,123
14,930
25,970
26,403
H. Đắk R'Lấp
Đắk Nông
63,567
63,567
13,162
600
1,320
34,543
H. Đắk Song
Đắk Nông
80,646
80,646
22,239
5,030
15,328
33,677
H. Krông Nô
Đắk Nông
81,374
81,374
19,938
17,770
24,093
27,158
H. Tuy Đức
Đắk Nông
111,925
111,925
47,559
910
6,012
31,338
Tx. Gia Nghĩa
Đắk Nông
28,411
28,411
1,938
220
1,290
11,814


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét