Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Dữ liệu hành chính cấp xã của Việt Nam


AgroInfoServ xin được giới thiệu hệ thống dữ liệu GIS của chúng tôi với các lớp thông tin đã được biên tập, chỉnh sửa và quy chuẩn theo hệ thống mã hành chính quốc gia do Tổng cục Thống kê ấn hành. Với bộ mã hành chính các cấp tỉnh, huyện và xã, dữ liệu phi không gian (bảng dữ liệu thống kê) có thể được dễ dàng kết nối (join) vào hệ thống dữ liệu bản đồ.


Bản đồ ranh giới hành chính Việt Nam bao gồm 3 cấp hành chính:

- Tỉnh,
- Huyện,
- Xã.

Dữ liệu hành chính được cập nhật từ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, năm 2018.

AgroInfoServ cũng kết nối với bộ dữ liệu tham khảo - Bản đồ Mật độ dân số (toàn cầu) trích dẫn từ nguồn Natural Earth, đánh giá thứ hạng về mật độ dân số của các điểm dân cư chính của mỗi quốc gia trên toàn cầu. ☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét