Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Cơ sở dữ liệu hồ chứa Việt NamCơ sở dữ liệu hồ chứa Việt Nam là tập hợp danh mục các hồ chứa, trạm bơm, đập dâng và các trạm thủy điện trên toàn lãnh thổ quốc gia. Riêng đối với lớp thông tin trạm thủy điện, đây là cơ sở dữ liệu của toàn vùng hạ lưu sông Mêkong, bao gồm các quốc gia Lào, Campuchia và Việt Nam.
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét