Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Vốn ODA cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật - FREE


Dự án hỗ trợ kỹ thuật là dự án có mục tiêu hỗ trợ công tác nghiên cứu chính sách, thể chế, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực con người hoặc để chuẩn bị thực hiện chương trình, dự án khác thông qua các hoạt động như cung cấp chuyên gia trong nước và quốc tế, đào tạo, hỗ trợ một số trang thiết bị, tư liệu và tài liệu, tham quan khảo sát, hội thảo trong và ngoài nước. Dự án hỗ trợ kỹ thuật bao gồm dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại và dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi để chuẩn bị dự án đầu tư (Ngân hàng Pháp luật).


Nguồn vốn ODA cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật vào Việt Nam tăng mạnh trong những năm gần đây, trước khi có sự sụt giảm từ năm 2017. Những thay đổi căn bản về mặt chính sách quốc tế cũng như vị thế của Việt Nam đã dần khiến lượng tiền ODA giảm đi. Mời bạn đọc cùng theo dõi diễn biến dòng vốn ODA cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của Việt Nam từ quá khứ tới hiện tại để có thêm thông tin.

Năm
Giá trị (triệu USD)
2018
0.00
2017
15.96
2016
329.52
2015
310.03
2014
357.86
2013
379.17
2012
419.16
2011
390.63
2010
379.41
2009
335.57
2008
329.10
2007
350.80
2006
353.13
2005
309.10
2004
306.63
2003
290.66
2002
245.53
2001
248.85
2000
245.14
1999
204.33
1998
203.78
1997
209.56
1996
234.36
1995
226.74
1994
188.15
1993
149.40
1992
145.91
1991
98.47
1990
89.68
1989
76.78
1988
70.69
1987
73.48
1986
68.63
1985
48.24
1984
37.58
1983
52.69
1982
48.60
1981
49.74
1980
57.21
1979
51.80
1978
63.52
1977
28.51
1976
19.14
1975
55.92
1974
42.44
1973
116.85
1972
104.20
1971
119.81
1970
129.41
Nguồn: World Bank


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét