Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Phú Yên


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Phú Yên, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Đông Hòa
Phú Yên
26,562
8,213
11,598
10
10,496
570
H. Đồng Xuân
Phú Yên
49,279
8,223
26,668
2
4,060
1,691
H. Phú Hòa
Phú Yên
103,331
18,287
65,117
4
13,068
809
H. Sơn Hòa
Phú Yên
40,759
19,162
12,643
8
13,344
2,027
Tx. Sông Cầu
Phú Yên
25,876
9,767
11,451
12
14,555
985
H. Sông Hinh
Phú Yên
93,779
29,447
54,240
4
26,594
1,480
H. Tây Hòa
Phú Yên
89,321
43,307
31,978
4
20,796
5,566
H. Tuy An
Phú Yên
62,378
16,242
37,419
14
19,899
1,353
Tp. Tuy Hòa
Phú Yên
11,061
3,532
2,955
4
6,242
246


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét