Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ hiện trạng sử dụng đất ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ hiện trạng sử dụng đất của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, và 2015-2016. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Xin giới thiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Hậu Giang, năm 2015.

Tên huyện
Tên tỉnh
Diện tích tự nhiên (ha)
Diện tích đất nông nghiệp (ha)
Diện tích đất lâm nghiệp (ha)
Diện tích cây lương thực (ha)
Diện tích cây CN hàng năm (ha)
Diện tích cây lâu năm (ha)
H. Châu Thành
Hậu Giang
13,906
10,857
0
1
9,853
H. Châu Thành A
Hậu Giang
15,344
13,382
0
26
3,425
H. Long Mỹ
Hậu Giang
24,919
21,796
0
47
3,384
H. Phụng Hiệp
Hậu Giang
48,366
38,982
4,790
53
6,810
H. Vị Thủy
Hậu Giang
23,023
20,221
208
47
2,581
Tx. Ngã Bảy
Hậu Giang
7,852
6,319
19
3
3,934
Tp. Vị Thanh
Hậu Giang
11,906
9,158
29
10
2,267
Tx. Long Mỹ
Hậu Giang
14,929
13,121
0
24
2,252


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


1 nhận xét:

  1. ở Phụng Hiệp có 1 khu bảo tồn Lung Ngọc Hoàng mà thấy trên hình preview không thể hiện nhỉ

    Trả lờiXóa