Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hệ số sử dụng đất trồng lúa ở Việt Nam có cao không? - FREETrong xây dựng, hệ số sử dụng đất (HSSDĐ) là tỷ lệ giữa tổng diện tích sàn xây dựng (Tổng diện tích sàn của công trình không bao gồm diện tích sàn của tầng hầm và mái) trên tổng diện tích lô đất (Wikipedia).Như công thức HSSDĐ = (Tổng sàn xây dựng) / (diện tích xây dựng lô đất)

Đối với đất lúa cũng vậy, hệ số sử dụng đất lúa được tính bằng tỷ lệ giữa tổng diện tích gieo trồng lúa qua các vụ trong năm và diện tích đất có thể trồng lúa. Ngoài hai vùng đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng Sông Hồng có hệ số sử dụng đất lúa lớn hơn 2, các vùng còn lại của Việt Nam có hệ số sử dụng đất dưới 2.

Bảng thống kê dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những số liệu về diện tích trồng lúa và hệ số sử dụng đất lúa.

Năm
Diện tích gieo trồng lúa (1000 ha)
Diện tích đất trồng lúa (1000 ha)
Hệ số sử dụng đất
2000
7666
4235
1.8
2001
7493
4148
1.8
2002
7504
4062
1.8
2003
7452
4022
1.9
2006
7325
4131
1.8
2007
7193
4106
1.8
2008
7422
4089
1.8
2009
7437
4085
1.8
2010
7489
4119
1.8
2011
7655
4093
1.9
2012
7761
4097
1.9
2018
7528
3963
1.9
Nguồn: GSO*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét