Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Xếp hạng năng suất lúa của Việt Nam - FREE


Không phải tất cả các quốc gia trên thế giới đều trồng lúa. Tuy nhiên, ngũ cốc nói chung là nguồn lương thực chủ yếu mà người dân các nước tiêu thụ hàng ngày. Đối với các quốc gia châu Á, đặc biệt là Việt Nam, nguồn ngũ cốc chủ yếu là gạo. Hàng năm, Việt Nam sản xuất khoảng 41 triệu tấn gạo, đóng góp vào lượng xuất khẩu trên thế giới từ 5-7 triệu tấn.


Bảng dữ liệu so sánh dưới đây sử dụng các loại ngũ cốc chính của 175 quốc gia trên thế giới năm 2017 làm cơ sở so sánh. Chỉ số so sánh là năng suất bình quân cả năm, tính bằng đơn vị kg/ha.

Theo thứ tự xếp hạng về năng suất, Việt Nam đứng hàng 31 với năng suất lúa trung bình cả năm là 5434 kg/ha. Quốc gia đầu bảng là St. Vincent and the Grenadines với chỉ số năng suất 26 tấn. Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất xếp ngay phía dưới với 23.5 tấn/ha. Có thể thấy, để trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu, Việt Nam đã phải nỗ lực rất nhiều trong vấn đề tận dụng tài nguyên đất và thâm canh canh tác.

TT Quốc gia
Năng suất (kg/ha)
1
St. Vincent and the Grenadines
26110
2 UA Emirates
23576
3 Oman
12964
4 Belgium
9051
5 Bahamas
8818
6 Netherlands
8794
7 Ireland
8785
8 New Zealand
8464
9 USA
8281
10 N. Caledonia
7849
11 Egypt
7311
12 Germany
7270
13 UK
7229
14 Denmark
6917
15 France
6875
16 Switzerland
6800
17 Chile
6781
18 South Korea
6672
19 Austria
6259
20 Japan
6049
21 China
6029
22 Sweden
5992
23 Hungary
5779
24 Croatia
5715
25 Kuwait
5656
26 South Africa
5648
27 Saudi Arabia
5601
28 Slovenia
5543
29 Czech Rep.
5498
30 Bulgaria
5480
31 Vietnam
5434
32 Argentina
5405
33 Luxembourg
5340
34 Mauritius
5235
35 Romania
5223
36 Brazil
5209
37 Italy
5171
38 Indonesia
5166
39 Qatar
5108
40 Slovakia
4856
41 Papua N.G.
4817
42 Albania
4813
43 Malta
4798
44 Portugal
4728
45 Laos
4498
46 Norway
4492
47 Suriname
4464
48 Paraguay
4447
49 Bangladesh
4411
50 Uzbekistan
4341
51 Colombia
4322
52 Ukraine
4316
53 Uruguay
4252
54 Malaysia
4251
55 Latvia
4250
56 Lithuania
4230
57 Belize
4229
58 Poland
4200
59 Costa Rica
4187
60 Peru
4167
61 North Korea
4048
62 Canada
4043
63 Serbia
3968
64 Estonia
3967
65 Finland
3959
66 Mexico
3800
67 Madagascar
3779
68 Greece
3764
69 Bosnia and Herz.
3732
70 Philippines
3692
71 Moldova
3639
72 Guyana
3620
73 Burma
3614
74 Cambodia
3569
75 Israel
3568
76 Tajikistan
3459
77 Ecuador
3414
78 Bhutan
3371
79 Belarus
3359
80 Montenegro
3323
81 Turkey
3257
82 Thailand
3240
83 Pakistan
3171
84 India
3161
85 Domin. Rep.
3154
86 Venezuela
3138
87 Puerto Rico
3113
88 Kyrgyzstan
3094
89 Lebanon
3051
90 Fiji
3001
91 Russia
2964
92 Azerbaijan
2942
93 Barbados
2865
94 Cuba
2856
95 Nepal
2796
96 El Salvador
2794
97 Spain
2769
98 Iraq
2751
99 Panama
2702
100 Australia
2674
101 Maldives
2569
102 Brunei
2554
103 Ethiopia
2538
104 Zambia
2478
105 Iran
2317
106 Guatemala
2172
107 Ivory Coast
2148
108 Sri Lanka
2147
109 Nicaragua
2104
110 S.T. and Principe
2084
111 Uganda
2050
112 Afghanistan
2025
113 Cyprus
2009
114 Hong Kong
2000
115 Georgia
1979
116 Armenia
1975
117 Sierra Leone
1956
118 Djibouti
1935
119 Malawi
1903
120 Ghana
1873
121 Bolivia
1869
122 Honduras
1775
123 Morocco
1758
124 Dominica
1723
125 Cameroon
1665
126 Micronesia
1661
127 Solomon Isl.
1622
128 Syria
1622
129 Gabon
1601
130 Jordan
1601
131 Ant. and Barb.
1585
132 G.-Bissau
1564
133 Tanzania
1544
134 Tunisia
1533
135 Mali
1526
136 Benin
1490
137 Kenya
1474
138 Nigeria
1462
139 Burundi
1414
140 Tr. and Tobago
1372
141 Mauritania
1371
142 Comoros
1357
143 Kazakhstan
1355
144 Liberia
1284
145 Rwanda
1282
146 Senegal
1275
147 Guinea
1167
148 Jamaica
1163
149 Togo
1139
150 Swaziland
1137
151 Haiti
1126
152 Turkmenistan
1100
153 Burkina Faso
1009
154 Grenada
1007
155 Algeria
991
156 Lesotho
987
157 C.A. Republic
937
158 Angola
905
159 Mozambique
872
160 Gambia
848
161 R. of Congo
829
162 Chad
825
163 DR Congo
770
164 Libya
767
165 Yemen
729
166 Sudan
674
167 Eritrea
643
168 Zimbabwe
616
169 Vanuatu
615
170 Mongolia
609
171 Somalia
547
172 Niger
542
173 Namibia
436
174 Botswana
401
175 Cape Verde
168
Nguồn: FAO*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét