Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Hiện trạng tài nguyên rừng tỉnh Sóc Trăng


AgroInfoServ nhận cung cấp dịch vụ thu thập, biên tập, hiệu chỉnh và chuyển đổi định dạng bản đồ tài nguyên rừng (lâm nghiệp) ở quy mô toàn quốc cho 63 tỉnh thành.

Hiện tại, trong CSDL của AgroInfoServ có hệ thống bản đồ tài nguyên rừng của 63 tỉnh, tỷ lệ 1:50.000, các năm 2005, 2010, 2015 và 2017. Các bản đồ được lưu trữ ở định dạng Shapefile, hệ tọa độ UTM WGS-84 và mã hóa ký tự theo chuẩn Unicode UTF-8.

Thuộc tính của bản đồ tài nguyên rừng bao gồm:
- Loại rừng,
- Lô, thửa,
- Địa phận hành chính.

Ngoài ra, AgroInfoServ cung cấp dịch vụ bổ sung thông tin cho các khoanh rừng, bao gồm:
- Loại đất,
- Địa hình (độ dốc, độ cao),
- Lượng mưa trung bình 10, 20, 30 năm,
- Nhiệt độ trung bình 10, 20, 30 năm,

Xin giới thiệu bản đồ tài nguyên rừng tỉnh Sóc Trăng, năm 2015.


*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét