Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Cơ sở dữ liệu các nhà máy điện toàn cầu (FREE)


Cơ sở dữ liệu nhà máy điện toàn cầu là cơ sở dữ liệu toàn diện, nguồn mở của các nhà máy điện trên toàn thế giới. Cơ sở dữ liệu bao gồm khoảng 30.000 nhà máy điện từ 164 quốc gia và bao gồm các nhà máy nhiệt điện (than, khí đốt, dầu, hạt nhân, sinh khối, chất thải, địa nhiệt) và năng lượng tái tạo (thủy điện, gió, mặt trời). Mỗi nhà máy điện được định vị theo tọa độ và các trường thuộc tính chứa thông tin về công suất, thế hệ, quyền sở hữu và loại nhiên liệu của nhà máy. CSDL sẽ được cập nhật khi dữ liệu có sẵn.

Nhà máy điện gió thứ 4 tại Ninh Thuận. Ảnh: Năng lượng sạch Việt Nam


Phương pháp tạo dữ liệu được đưa ra trong ấn phẩm "Cơ sở dữ liệu toàn cầu về các nhà máy điện". Việc cập nhật dữ liệu có thể được tiến hành độc lập bản giới thiệu này có thể cũ hơn so với dữ liệu hiện có của CSDL gốc.

Để được thông báo về các bản phát hành cơ sở dữ liệu quan trọng trong tương lai, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.


Trích dẫn
Đài quan sát năng lượng toàn cầu, Google, Viện công nghệ hoàng gia KTH ở Stockholm, Enipedia, Viện tài nguyên thế giới. 2018. Cơ sở dữ liệu nhà máy điện toàn cầu. Được đăng trên Resource Watch và Google Earth Engine; http://resourcewatch.org/ https://earthengine.google.com☰ Mở rộng
*Để có thông tin chi tiết và cập nhật nhất, xin liên hệ admin của AgroInfoServ.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét