Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Thống kê sớm lúa mùa 2019 vùng đồng bằng sông Hồng - FREE


Vụ Mùa năm 2019 trên vùng đồng bằng sông Hồng nhìn chung không có nhiều biến động so với các năm trước. Phần lớn diện tích lúa được xuống giống trong 2 tuần đầu tháng 6/2019. Xu thế giảm dần diện tích canh tác lúa Mùa đang diễn ra trong vòng 20 năm trở lại đây. Tuy nhiên tốc độ giảm diện tích không lớn với mức sụt giảm từ khoảng 600.000 ha xuống 500.000 ha từ năm 1995 đến nay.

Bản đồ lúa vụ Mùa 2019 vùng đồng bằng sông Hồng


Thống kê diện tích gieo trồng lúa Mùa các năm vùng ĐB sông Hồng

Điều kiện canh tác tương đối thuận lợi với trận mưa ở mức trung bình ngày 5/6/2017 đã giúp công tác làm đất sau thu hoạch trở nên dễ dàng hơn.

Theo dõi trên ảnh vệ tinh Sentinel-1 từ ngày 1/6/2019 đến thời điểm hiện tại 26/7/2019, diện tích gieo cấy lúa Mùa 2019 tại đồng bằng sông Hồng vào khoảng 480.000 ha.

Ảnh chụp tại Quốc Oai, Hà Nội ngày 5/6/2019.

Trận mưa với lưu lượng 70-100mm ngày 25/7/2019 đúng vào thời điểm giữa của quá trình đẻ nhánh, cung cấp lượng nước cần thiết giúp lúa đẻ nhánh tốt và ngăn chặn sự phá hoại của chuột. Dự kiến từ 2-3 tuần nữa, lúa sẽ bước sang giai đoạn làm đòng.

Thống kê do AgroInfoServ tính toán ở cấp Huyện và Tỉnh từ vệ tinh Sentinel-1 của ESA cho phép giám sát nhanh diện tích gieo cấy lúa mùa trên toàn vùng. Dữ liệu chi tiết dưới dạng Excel có thể được tải về theo đường link này.
0 nhận xét:

Đăng nhận xét