Danh sách các sản phẩm của AgroInfoServ

Summer-Autumn 2019 in the Mekong River Delta - FREE


Diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu 2019
Vùng đồng bằng sông Cửu Long

Mekong River Delta (MRD) Summer-Autumn 2019 rice season is heading to its harvest time. Since the start of season (SoS) is various across the region, time-series satellite data analysis techniques could help delineat boundaries of planted rice area.

Vụ lúa Hè - Thu 2019 vùng đồng bằng sông Cửu Long đang hướng tới thời điểm thu hoạch. Do lịch gieo trồng biến động khá mạnh giữa các tỉnh trong vùng nên chuỗi dữ liệu vệ tinh đa thời gian là một nhân tố quan trọng cho phép công nghệ viễn thám có thể giúp lập bản đồ gieo trồng lúa một cách chính xác.

Summer-Autumn 2019 season in the MRD started in early April 2019 and will finish by August 2019. However, SoS variation observed from satellite data - the Sentinel-1A and Sentinel-1B, have shown 3-4 weeks, that forms early and late rice transplantation. Following table shows the estimation of rice planted area from April 2019 to 22 July 2019.

Vụ Hè - Thu 2019 trên toàn vùng ĐB sông Cửu Long bắt đầu vào khoàng tháng 4/2019 và dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 8/2019. Lịch gieo trồng giữa các tỉnh có độ biến thiên từ 3-4 tuần, quan sát từ ảnh vệ tinh Sentinel-1A và Sentinel-1B từ đầu vụ tới giờ. Diện tích gieo trồng lúa tại các tỉnh được thống kê trong bảng dưới đây (cấp tỉnh và cấp huyện).

Download full table for district level here

TT
Mã tỉnh
Tỉnh
Diện tích (ha)
1
89
An Giang
250,353
2
95
Bạc Liêu
92,011
3
83
Bến Tre
12,538
4
96
Cà Mau
58,567
5
92
Cần Thơ
67,506
6
87
Đồng Tháp
192,401
7
93
Hậu Giang
51,947
8
91
Kiên Giang
364,133
9
80
Long An
197,246
10
94
Sóc Trăng
159,317
11
82
Tiền Giang
45,505
12
84
Trà Vinh
63,839
13
86
Vĩnh Long
45,187
Tổng
1,600,550

This study has been conducted by AgroInfoServ team with following data and methods:

- Data: Sentinel-1A and Sentinel-1B radar image.
- Date range: 15 Mar 2019 to 22 Jul 2019.
- Method: Phenology-based time-series analysis.


Đánh giá này được AgroInfoServ thực hiện với dữ liệu và phương pháp sau:
- Dữ liệu: Ảnh vệ tinh Sentinel-1A và Sentinel-1B.
- Thời gian: Từ 15/3 - 22/7/2019.
- Phương pháp: Phân tích đa thời gian theo đặc điểm sinh trưởng của cây lúa.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét